Etikai kódex
Ismerje meg az értékeket, amelyek iránymutatást adnak nekünk üzleti tevékenységünk során.
Kitűnőség iránti vágy
Arra törekszünk, hogy úgy tekintsenek ránk, mint akik mindenben kiváló minőséget érnek el a munkájuk iránt érzett szenvedélyes szeretetnek köszönhetően.
Csapatszellem
Bár az egyéni szaktudás alapvető fontosságú, a legjobb eredmények a közös munka útján érhetők el. E meggyőződés alapján mi minden esetben hajlandóak vagyunk teljes mértékben együttműködni részvényeseinkkel;
Hála
Szándékunk, hogy aktívan kimutassuk hálánkat azok felé, akik részt vesznek a célok elérésében, éppen ezért mindig értékeljük hozzájárulásukat és a kölcsönös fejlődésre építjük kapcsolatainkat;
Átláthatóság
A legjobb megoldásokat a nyílt párbeszéd és eszmecsere segítségével lehet megtalálni. Ezért úgy véljük az egyenes és őszinte kommunikáció elengedhetetlen. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy őszinték, nyitottak és elérhetőek legyünk a kölcsönös bizalmon alapuló munkakörnyezet előmozdítása és fenntartása érdekében.
Feddhetetlenség
Céljainkat becsületesen és felelősséggel valósítjuk meg. Semmilyen körülmények között nem indokolható a törvények, a rendeletek vagy az őszinte és komoly magatartással ellentétes viselkedés azzal, hogy arra a csoport érdekei miatt került sor;
Előrelátás
A ma hozott döntéseink hatással lesznek a jövőnkre, és a következő nemzedékek jövőjére is.
Tisztában vagyunk azzal, hogy meg kell teremtenünk a megfelelő egyensúlyt a rövid és hosszú távú igények kielégítése között. Éppen ezért mindig minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a jövőbe tekintsünk és vállalatunkat a környezeti és társadalmi fenntarthatóság általános keretein belül fejlesszük a tartós örökség biztosítása érdekében.
Arra kérjük beszállítóinkat, hogy fogadják el Etikai kódexünket szerződéses kapcsolatunk szerves részeként, vállalva az abban foglalt szabályok betartását, máskülönben a szerződéses viszony megszűnik. Ezenkívül különös figyelmet fordítunk az ellátási láncra, a kereskedelmi partnerekkel szembeni elvárásainkkal együtt, amelyet a Beszállítói etikai kódexben ismertetünk.

A Lavazza és beszállítói közötti kapcsolatot meghatározó értékeket a Beszállítói etikai kódexben ismertetjük: kitűnőség iránti vágy, etikusviselkedés, hála, az emberi és a munkahelyi jogok tiszteletben tartása, előrelátás és átláthatóság.
A BESZÁLLÍTÓI ETIKAI KÓDEX LETÖLTÉSE