Back
TERMÉKEK
COLLECTIONS
KÁVÉ

*A Lavazza vállalatnak nem partnere, támogatója vagy szponzora a Nespresso

**A Nescafè®, a Dolce Gusto® és a Melody I külső féltől származó márkák, amelyek nem kapcsolódnak a Luigi Lavazza S.p.A.-hoz.

LAVAZZA STORIES
alt alt

Adatvédelmi szabályzat

                                                                                                              ADATVÉDELMI POLITIKA

                                                                                                           679/2016/EU rendelet 13. cikk

 

Felülv. 2021 május

                                                                                                                             Bevezetés

 

A 679/2016/EU európai rendelet (a továbbiakban: rendelet) és a személyes adatok védelméről szóló nemzeti törvény (a továbbiakban együttesen: „Adatvédelmi törvény”) értelmében a LUIGI LAVAZZA S.P.A. felkéri Önt, hogy figyelmesen olvassa el ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, amely fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak védelméről. 

Személyes adatainak feldolgozása a helyesség, a jogszerűség, az átláthatóság, a cél és a tárolás korlátozása, a minimalizálás és a pontosság, az integritás és a titoktartás elvein alapul, a rendelet rendelkezéseivel összhangban. 

 

**** 

1. ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő a LUIGI LAVAZZA S.p.A. (a továbbiakban: Lavazza és/vagy az „Adatkezelő”) székhelye: Torino - Via Bologna 32, pro tempore törvényes képviselőjének személyében. 

2. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ (DPO)

A rendelet rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő kijelölt és kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt (DPO), aki felelős a rendelet betartásának ellenőrzéséért, és az adatalanyok, valamint az olasz adatvédelmi hatóság kapcsolattartója lesz. A DPO-t eléri a következő e-mail címen: PrivacyDPO@lavazza.com

3. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

 • Személyes adatok (mint vezetéknév, név stb.)
 • Elérhetőség (e-mail, cím, telefonszám).  
 • A számítógépére vagy mobileszközére telepített sütik segítségével gyűjtött földrajzi és/vagy internetes böngészési adatok (beleértve az IP-címeket is) (további információkért kérjük, olvassa el a Cookie Policy)  
 • Ha egy kérést a Lavazza weboldal "Kapcsolatfelvétel" részén keresztül küld el, akkor bizonyos személyes adatokat meg kell adni annak érdekében, hogy a Lavazza kielégíthesse az igényeket, és ezért a regisztrációs űrlap kapcsolódó mezőit kötelezően megjelölik.
 • A személyes adatok fenti kategóriáin kívül az Ön által közvetlenül megadott egyéb adatok (ún. "Hozzájárulások") is feldolgozhatók és megoszthatók a közösségi hálózatok Lavazzának szentelt oldalain (Facebook, Twitter, Instagram stb.). Ezen oldalak kezeléséhez kérjük, forduljon az ezeket a szolgáltatásokat nyújtó harmadik felekhez. Néhány példa a közösségi médián keresztül gyűjtött adatokra: a lájkok, megjegyzések, képek és általában az összes olyan tartalom és információ, amelyet közzétett a közösségi hálózaton a Lavazza csoport különféle márkáihoz tartozó termékekhez kapcsolódó oldalakon.

4. AZ ADATFELDOLGOZÁS CÉLJAI ÉS JOGALAPJA

A Lavazza weboldalak különféle szakaszainak elérésével kapcsolatos igényeknek megfelelően (amely nem sértheti azokat az egyedi kezdeményezéseket, amelyek konkrét személyes adatok megadásával járnak, amelyekről egyedi adatvédelmi közleményeket tesznek közzé eseti alapon), az Ön személyes adatainak feldolgozásának céljait és a kapcsolódó jogalapokat az alábbiakban mutatjuk be:

 • Kérelmek kezelése: Személyes adatokat gyűjtünk a Lavazza csoport különböző márkáinak termékeivel és kezdeményezéseivel kapcsolatos kérelmek kezelése és megválaszolása céljából. A feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. 
 • Részvétel versenyeken és ajándékozásban: feldolgozhatjuk személyes adatait, hogy részt vehessen versenyeken és ajándékozásban. A feldolgozás jogalapja a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtása, amelyekben az adatalany részt vesz.

Egyéb célok:

 • Marketing: Az Ön beleegyezése alapján feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy kereskedelmi kommunikációt küldhessünk Önnek, valamint meghívjuk Önt, hogy részt vegyen promóciós kezdeményezéseinkben, eseményeinken és regisztráljon hírlevelünkre. A feldolgozás jogalapja az Adatalany hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat.
 • Profilalkotás: az Ön beleegyezésétől függően profilalkotási célból feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, nevezetesen ízlésének, lehetséges szokásainak és fogyasztói döntéseinek elemzésére vagy előrejelzésére, hogy termékeket, szolgáltatásokat, promóciókat és testreszabott kereskedelmi kommunikációt tudjunk ajánlani Önnek. A feldolgozás jogalapja az Adatalany hozzájárulása, amelyet bármikor visszavonhat.

A profilalkotás elvégezhető első és harmadik féltől származó sütik használatával is.  Ezért felkérjük, hogy olvassa el a Süti tájékoztatónkat. Ez a feldolgozás azzal a feltétellel hajtható végre, hogy Ön megadja a specifikus és opcionális kiegészítő hozzájárulását.

       Az előző eseteken túl:

 • Analitikai célok: a Lavazza világgal való kapcsolattartás során megadott személyes adatokat és az ezzel az interakcióval kapcsolatos információkat az adatbázisunkba gyűjtjük, és felhasználjuk az általunk kínált szolgáltatások névtelen elemzésére és fejlesztésére, a Lavazza által támogatott tevékenységek és kezdeményezések hatékonyságának felmérésére, valamint az adatbázis összetételéről végzett statisztikai elemzés készítésére. A feldolgozás jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
 • Bármely egyéb cél, amelyhez hozzájárult, bármikor visszavonható.

5. ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE

Személyes adatainak megadása nem kötelező. Személyes adatainak megadásának elmulasztása azonban egyes szolgáltatások igénybevételének lehetetlenségét eredményezheti (pl. a hírlevél fogadása stb.).

Személyes adatainak megadásának kötelező vagy opcionális jellegét minden alkalommal szimbólumokkal (pl. „*”) jelöljük, amelyek az adott információ céljára történő adatszolgáltatást igénylő információk mellett vannak elhelyezve.  

6. FELDOLGOZÁSI MÓDOK

Személyes adatait a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően dolgozzuk fel, elektronikus vagy automatizált eszközökkel és manuális módszerekkel, az adatok gyűjtésének céljaihoz szigorúan kapcsolódó logikát követve, a Lavazza vagy (adatfeldolgozóként kijelölt) harmadik felek által kezelt adatbázisok, elektronikus platformok, a Lavazza és a fent említett harmadik felek integrált informatikai rendszerei és/vagy a Lavazza tulajdonában vagy használatában lévő weboldalak segítségével.

Adatait a legmagasabb szintű titoktartást biztosító módszerekkel dolgozzuk fel, és csak az azok feldolgozására kiképzett és felhatalmazott személyek fogják feldolgozni. Az Adatkezelő minden megfelelő műszaki és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az adatkezeléssel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet.

7. AZ ADATOK CÍMZETTJEI

A személyes adatokat elsősorban az Adatkezelő irodáiban és azokon a helyeken kezeljük, ahol az Adatfeldolgozók találhatók.

Személyes adatait hozzáférhetővé tehetjük a Lavazza alkalmazottai és partnerei számára a fentiekben meghatározott célokból.

Az Ön által megadott személyes adatokat átadhatjuk a Lavazza Csoport vállalatainak és/vagy az Európai Unió/Európai Gazdasági Térség területén, valamint azon kívül található harmadik felek társaságainak. Ezek a vállalatok a fent említett tevékenységeket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő megbízásából végzik, és Adatfeldolgozóként működnek.

Az Adatkezelő megfelelő garanciát vállal az EU-ban/EGT-ben alkalmazott védelemmel egyenértékű védelem biztosítása érdekében.

Az Adatkezelő elkészítette az Adatfeldolgozók listáját, amely folyamatosan frissül, és amely megtekinthető a jelen adatvédelmi tájékoztató 11. pontjában megadott címeken keresztül. 

Végül az Ön adatai szükség esetén és a törvény által előírt esetekben elküldhetők az igazságügyi hatóságoknak.

8. ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A feldolgozás szükségességi és arányossági elveinek való megfelelés biztosítása érdekében különféle személyes adatok tárolási periódusait határoztuk meg az elérni kívánt egyedi célokra;

-        A profilalkotás céljából, valamint a promóciós és reklámanyagok elküldéséhez összegyűjtött adatokat, amelyekhez hozzájárulás történt, legfeljebb 12, illetve 24 hónapig, illetve a felügyeleti hatóságok által megjelölt egyéb időtartamig tárolhatók. Ha nem adta meg a fenti beleegyezést, személyes adatait névtelenné tesszük, és statisztikai elemzésre használjuk fel;

-        A versenyek és az ajándékozások kezeléséhez gyűjtött adatokat az ajándékozás teljes időtartamára tároljuk, és megfelelő időtartamra a megfelelő teljesítés biztosítása érdekében. Ez nem érinti azoknak az adminisztratív és adózási kötelezettségeknek a teljesítését, amelyekre vonatkozóan az adattárolási időszakot törvény írja elő;

-        A Lavazza csoport különféle márkáinak termékeivel és kezdeményezéseivel kapcsolatos kérelmek kezelésére és megválaszolására gyűjtött adatokat, valamint a Lavazza világgal való interakció során megadott adatokat a kérések teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, és ezután töröljük, ha nincs további kapcsolat.

9. KISKORÚAK ADATAI

A Lavazza általában nem gyűjti a kiskorúak személyes adatait, és szándékosan nem is kommunikál velük. Ezért arra kérjük a szülőket, hogy aktívan figyeljék a tizenhat év alatti gyermekeik online tevékenységét.

Mindazonáltal, ha 16 évesnél fiatalabb kiskorúval lépnénk kapcsolatba, beleegyezését szüleitől vagy a szülői felelősség viselőitől kell beszerezni, kivéve az olyan eseteket, mint a kérdésére adott válasz vagy a kérelmének kezelése. 

10. ADATALANYOK JOGAI

Az Adatkezelővel szemben bármikor gyakorolhatja a 15. és azt követő cikkekben meghatározott jogokat, beleértve a következőket: 

a)     a megerősítés megszerzésének joga arról, hogy léteznek-e Önnel kapcsolatos személyes adatok, függetlenül attól, hogy azokat már rögzítették-e, illetve ezen adatok közlése érthető formában; 

b)     az adatkezelés céljából adott beleegyezés bármikor történő visszavonásának joga; 

c)     a személyes adatokhoz való hozzáférés, azok helyesbítésének, törlésének és az adatok kezelési és hordozhatósági korlátozásának joga; 

d)     az adatfeldolgozás kifogásolásának joga; 

e)     eljárás megindításának joga az illetékes felügyeleti hatóságnál, ha úgy gondolja, hogy adatainak kezelése ellentétes a hatályos törvényekkel.

11. JOGAI GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA

Ha élni kíván a fent említett jogokkal, vagy további információra van szüksége személyes adatainak kezeléséről, kérjük, írjon egy e-mailt a következő címre: PrivacyDPO@lavazza.com vagy írjon az Adatkezelő székhelyére: Via Bologna 32, 10152, Torino (TO), Olaszország.