Back
TERMÉKEK
COLLECTIONS
KÁVÉ

*A Lavazza vállalatnak nem partnere, támogatója vagy szponzora a Nespresso

**A Nescafè®, a Dolce Gusto® és a Melody I külső féltől származó márkák, amelyek nem kapcsolódnak a Luigi Lavazza S.p.A.-hoz.

LAVAZZA STORIES
alt alt

Weboldal Felhasználási feltételei


AKTUALIZÁLVA: 2017. 07. 20.

A Lavazza weboldalának („lavazza.it”, a továbbiakban „Weboldal”) oldalaihoz való hozzáféréssel a felhasználó elfogadja a következő Felhasználási feltételeket.

Hozzájárulás.

A Weboldal a Luigi Lavazza S.p.A. (a továbbiakban „Lavazza”) tulajdonában áll. A Weboldal informatív és e-kereskedelmi célokat szolgál. A Weboldalra való bejelentkezéssel vagy a Weboldal szolgáltatásainak használatával Ön elfogadja jelen Felhasználási feltételeket. Abban az esetben, ha Ön nem fogadja el azokat, tartózkodnia kell a Weboldal használatától. 
A Lavazza felkéri a Weboldal felhasználóit arra, hogy az aktualitásokért, illetve módosításokért időszakosan tekintsék meg jelen felhasználási feltételeket és a Weboldal többi részét is, mint például a személyes adatok feldolgozására vonatkozó tájékoztatást (Adatvédelmi szabályzat), a sütik használatára vonatkozó információkat (Sütiszabályzat), valamint az Értékesítési feltételeket.

Iparági és szellemi tulajdon.

A Weboldal tartalmának kizárólagos tulajdonosa a Lavazza, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, dokumentumokat, a képeket, a logókat, a fényképeket, az oldalak elrendezését, a dizájnt, a szaktudást és az értékesítésre kínált termékeket; e tartalmak némelyikét az olasz és a nemzetközi jog által elismert szerzői jog, védjegy, szabadalom, modell és/vagy egyéb iparági, valamint szellemi tulajdonjog védi. A Weboldal egy tartalma sem tekinthető vagy értelmezhető a Lavazza által engedélyezett tartalomnak vagy a felhasználók és/vagy harmadik felek más egyéb felhasználói jogainak tárgyának. 

A Weboldal használata.

A Weboldalon kínált e-kereskedelmi szolgáltatásokra az Értékesítési feltételek vonatkoznak. 

A felhasználók kizárólag személyes és nem kereskedelmi célokra jogosultak a Weboldal tartalmának letöltésére, megtekintésére vagy nyomtatására, oly módon, hogy azok ne sértsék a Lavazza iparági és szellemi tulajdonjogait. A Weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem használható fel semmilyen más célra, beleértve, de nem kizárólagosan azok terjesztését, módosítását, sokszorosítását, továbbítását vagy terjesztését, a Lavazza előzetes írásbeli engedélye nélkül. 

A Weboldalon keresztül beküldött dokumentumok és anyagok.

A Weboldalon keresztül a felhasználók által elektronikus úton beküldött személyes adatokkal kapcsolatos minden információ az alkalmazandó törvényeknek és a Lavazza adatvédelmi nyilatkozatának ( Adatvédemi szabályzat) megfelelően kerül kezelésre. 

A Lavazza szívesen veszi a Weboldal felhasználóinak megjegyzéseit, javaslatait és iránymutatását. Azonban nem fogad el semmilyen, a Weboldalon keresztül beküldött anyagot, kivéve a kifejezetten kért tartalmakat. A Lavazza fenntartja magának a jogot arra, hogy szabadon és saját belátása szerint bármilyen formában és módon, így promóciós és kereskedelmi célokra is felhasználjon a Weboldalon keresztül kapott bármilyen anyagot, akár a felhasználó hozzájárulása nélkül is, és anélkül, hogy bármilyen kötelezettsége lenne az ilyen anyagokat küldő felhasználóval szemben. 

A nyereményjátékokat és/vagy promóciós tevékenységeket illetően arra kérjük a felhasználókat, hogy tekintsék meg a Lavazza által a Weboldalon keresztül közzétett vonatkozó szabályokat és egyéb információkat. 

A felhasználóknak tilos azonban olyan anyagokat és/vagy tartalmakat letölteniük, terjeszteniük vagy más módon megosztaniuk, amelyek jogellenesek, obszcének, rágalmazó jellegűek, sértik a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat vagy egyéb módon törvénytelenek és/vagy bármilyen olyan anyagot vagy tartalmat letölteniük, közzétenniük vagy más módon megosztaniuk, amely bűncselekménynek minősülhet vagy bűncselekmény elkövetését okozhatja, és/vagy sérti a Lavazza és/vagy harmadik személyek jogait, valamint bármilyen olyan anyagot, amely bármilyen módon károsíthatja Lavazzáról kialakult képet vagy a Lavazza jó hírnevét.

Garanciák.

Az Értékesítési feltételek rendelkezéseinek sérelme nélkül a Weboldalon található anyagok olyan állapotban kerülnek biztosításra, mint amilyenben beérkeztek; ahogyan azok rendelkezésre állnak, valamint kifejezett vagy vélelmes garancia nélkül. A Lavazza nem biztosít semmilyen kifejezett vagy vélelmezett garanciát arra, hogy a Weboldal vagy annak tartalma megfelel a felhasználók elvárásainak a szolgáltatás folyamatossága, illetve a hibák hiánya és/vagy azonnali kijavítása tekintetében. 

Magától értetődő, hogy néhány terméket csak szemléltető célokat szolgáló képekkel vagy grafikai adatanyagokkal, vagy azokkal kombinálva lehet bemutatni.

Jogi nyilatkozat.

A felhasználók a Weboldalt önállóan és kizárólag saját felelősségükre használják; annak sérelme nélkül, hogy a Lavazza a felhasználók által bármilyen módon, a Weboldalon jelen lévő bármilyen anyaghoz – beleértve a vírusokat, rosszindulatú programokat vagy más rosszindulatú elektronikus tartalmakat – való hozzáférésből és használatból vagy letöltésből származóan a felhasználók által elszenvedett kárért vagy sérülésért semmilyen felelősséget nem vállal. 

A Lavazza fenntartja a jogot arra, hogy felfüggeszti vagy megszakítja a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatást bármikor, és anélkül, hogy bármilyen felelősséget vagy kötelezettséget vállalna a Weboldalon elérhető szolgáltatások fent említett felfüggesztésével vagy megszakításával kapcsolatban a Lavazza vagy harmadik fél intézkedése vagy mulasztása miatt. 

A Lavazza nem felelős olyan más weboldalak tartalmáért, amelyek a Weboldalon megtalálható hivatkozáson vagy multimédiás hivatkozáson keresztül férhetők hozzá, feltéve hogy ezek a hivatkozások kizárólag annak érdekében érhetőek el, hogy a felhasználók több információhoz férjenek hozzá. A felhasználók a Lavazza előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatnak létre a Weboldalra mutató hivatkozásokat.

Kapcsolat

A Weboldal használatára és jelen felhasználási feltételekre vonatkozó információkért, kérjük, forduljon a Lavazza ügyfélszolgálatához:

Lavazza A Modo Mio ügyfélszolgálat 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 TORINO (Olaszország)
E-mail-cím: (info@lavazza.com

Alkalmazandó törvény

A Weboldal az aktuális elrendezés és tartalom szempontjából Olaszországban („Terület”) tartózkodó felhasználók számára került megtervezésre; a Lavazza nem biztosít garanciát arra, hogy a Weboldal tartalma megfelel a Terülten kívül alkalmazandó jogszabályi követelményeknek.

A Weboldallal, annak használatával és tartalmával kapcsolatos bármilyen vitát az olasz jog szabályozza. 

További előrejelzések

Az  Értékesítési feltételek, az Adatvédelmi szabályzat , valamint a Sütiszabályzat tartalmának sérelme nélkül, jelen Felhasználási feltételek képviselik a teljes megállapodást a Lavazza és Weboldal felhasználója között a Weboldal használatára vonatkozóan. A Lavazza által alkalmazott bármely egyéb olyan feltételre, amely a Weboldal felhasználóival való kapcsolatra vonatkozik, kiegészítő feltételként kell tekinteni.

Abban az esetben, ha e rendelkezések bármelyikét törlik vagy érvénytelennek vagy nem alkalmazandónak nyilvánítják, a fennmaradó feltételek teljes mértékben érvényben maradnak és hatályosak.