Aktualizálva: 2017. 07. 20.

Jelen Értékesítési feltételek szabályozzák a termékek a fogyasztó számára a  Luigi Lavazza S.p.A.  tulajdonában álló lavazza.it weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) történő szolgáltatását és értékesítését, amely a 2005. szeptember 6‐i 206. sz. törvényerejű rendelet (ún. „Fogyasztói törvénykönyv”) rendelkezéseivel, valamint az egyéb vonatkozó e-kereskedelmi törvénnyel összhangban került megfogalmazásra és biztosításra.

Ügyfélszolgálati rendszerünkön keresztül Önnek jogában áll további információkat kérni Ügyfélszolgálatunkon. Továbbá, a Weboldal használatával, valamint a Weboldalon keresztül végrehajtott vásárlással kapcsolatos minden egyéb jogi információért, kérjük, tekintse meg a következő szakaszokat: Felhasználási feltételekAdatvédelmi szabályzatSütikSzállítás és kézbesítés,
FizetésekElállási jogJogi megfelelőségi garanciaAzonos típusú használt termékek begyűjtése. Kérjük, rendszeresen tekintse meg ezeket az Értékesítési feltételekkel együtt, hogy értesüljön azok aktualizálásáról, illetve módosításáról.

1. SZERZŐDŐ FELEK – KERESKEDELEM-POLITIKA

A szerződő felek:

- Luigi Lavazza S.p.A. („Lavazza”), amelynek regisztrált székhelye: Torino, Via Bologna 32, torinói kereskedelmi kamara cégjegyzék, adóazonosító száma és közösségi adószáma (IVA): 00470550013;

- Az „Ügyfél”: az a végső fogyasztó, vagy bármely olyan természetes személy, aki a Weboldalon keresztül vásárol olyan kereskedelmi, vállalkozói vagy szakmai tevékenységen kívüli célokra, amelyekben részt vehet;

A Lavazza a Weboldalon keresztül értékesíti termékeit és e-kereskedelmi üzleti tevékenységét kizárólag azon végfelhasználói számára kínálja, akik a fentiekben megnevezett „végső fogyasztóknak” számítanak (a továbbiakban „Fogyasztó”). Jelen kereskedelmi szabályzatra való tekintettel fenntartjuk a jogot arra, hogy a Fogyasztótól eltérő személyektől ne dolgozzunk fel megrendeléseket. Amennyiben Ön nem minősül Fogyasztónak, arra kérjük, tartózkodjon a Weboldalon való mindennemű értékesítési tranzakció végrehajtásától.

A Lavazza a Weboldalon keresztül értékesíti termékeit és kizárólag Olaszországban. A Lavazza Olaszországon kívüli szállítási címre vonatkozó beszerzési kérelmeket nem tud elfogadni és teljesíteni.

A Lavazzával való szerződéskötéshez elérhető nyelv az olasz.

Jelen Értékesítési feltételek nem szabályozzák a szolgáltatások nyújtását, illetve a termékek értékesítését a Lavazzától eltérő olyan szervezetek által, amelyek megjelenhetnek a Weboldalon hivatkozások, bannerek vagy más hiperhivatkozások formájában. Mielőtt bármilyen megbízást benyújtana, valamint terméket és szolgáltatást vásárolna a Lavazzától eltérő szervezetektől, azt javasoljuk, hogy ellenőrizze ezen cégek értékesítési feltételeit, mivel a Lavazza nem vállal felelősséget ezen szervezetek által nyújtott szolgáltatásokért, illetve a Weboldal felhasználói és harmadik felek között lebonyolított e-kereskedelmi tranzakciókért.

2. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ALKALMAZÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA

A Weboldalon történő vásárlások előtt az Ügyfél kijelenti, hogy elolvasta és megértette jelen Értékesítési feltételeket, valamint a vásárlási eljárás során nyújtott összes információt és a következő szakaszok tartalmát: Felhasználási feltételekAdatvédemi szabályzat, valamint vállalja, hogy teljes egészében, fenntartás nélkül elfogadja azokat.

A Lavazza fenntartja a jogot jelen Értékesítési feltételek és a fent felsorolt egyéb dokumentumok módosítására, amely változtatásokat a Weboldalon igazol. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a Weboldalt aktualizált tartalomért, illetve módosításokért. A változások a Weboldalon való közzétételt követően válnak érvényessé.

A vásárlásokra mindig a megrendelés alkalmával érvényben lévő Értékesítési feltételek érvényesek.

3. TERMÉKJELLEMZŐK ÉS ÁRAK

A Weboldalon a Lavazza kizárólag szabadalmazott és/vagy engedélyezett védjegyekkel rendelkező termékeket értékesít, vagy minden esetben saját tulajdonosainak engedélyével. A Lavazza nem értékesít használt, illetve szabálytalanul előállított vagy a piacon kínált szabványnál gyengébb minőségű termékeket.

A termékek alapvető tulajdonságai megtekinthetők a Weboldalon minden egyes termék lapján. A Weboldalon értékesítésre kínált termékek képei és színei azonban változhatnak és/vagy lehetséges, hogy nem pontosan ugyanolyanok, mint a valódi termékek a használt internetböngésző, illetve monitor miatt.

A termékeket a Weboldalon a megrendeléskor megjelenő áron kínáljuk (lásd alább). A Termékek ára megváltozhat és eltérhető lehet. A vásárlást megerősítő megrendelési nyilatkozat elküldése előtt arra kérjük, ellenőrizze a végső árat.

A Weboldalon feltüntetett árak ÁFA nélkül értendők, kivéve, ha ez másként van feltüntetve, valamint nem tartalmaznak további szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos díjakat, amelyekről – adott esetben – a Weboldalon már tájékoztattuk az Ügyfelet különleges utasítások útján, valamint amelyekre kifejezetten felhívtuk az Ügyfél figyelmét a vásárlási folyamat során.

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Egy vagy több termék Weboldalon való megvásárlásához a vásárlás során megadott utasításoknak megfelelően az Ügyfélnek ki kell töltenie és elektronikus úton be kell nyújtania a Lavazza számára a megfelelő megrendelési űrlapot (a továbbiakban: „Beszerzési megrendelés”). A vásárlási eljárás minden fázisa világosan le van írva a Weboldal oldalain, valamint a vonatkozó szövegeken és grafikákon keresztül.

A Beszerzési megrendelés teljes egészében közvetlenül a szerződés megkötése előtt és minden esetben a kifizetést megelőzően tartalmazza az egyes megrendelt termékek alapvető jellemzőire vonatkozó információk összefoglalását, az árat (beleértve az összes vonatkozó adót, illetve díjat), valamint a szállítási költségeket és/vagy díjakat.

A Beszerzési megrendelés elektronikus úton történő benyújtásával az Ügyfél feltétel nélkül elfogadja és vállalja, hogy betartja jelen Értékesítési feltételeket, tekintettel a Lavazzánál való vásárlásra. Amennyiben nem fogadja el az Értékesítési feltételekben felsorolt feltételeket, kérjük, ne küldje el a Beszerzési megrendelést.

A Beszerzési megrendelés kézhezvételét követően a Lavazza ellenőrzi a megrendelt termék rendelkezésre állását, és ha az elérhető, átvételi igazolást küld az Ügyfél számára e-mailben, amely tartalmazza jelen Értékesítési feltételeket, beleértve az elállási jogra vonatkozó rendelkezéseket, ebből kifolyólag pedig minden a kereskedelmi és szerződési feltételek összefoglalásában már szereplő összes információt.

Az adásvételi szerződés akkor tekinthető megkötöttnek és létrejöttnek, amikor a Lavazza a megadott és beküldött adatok helyességének ellenőrzését követően elektronikus úton elküldi az Ügyfélnek a kitöltött és beküldött Beszerzési megrendelés kézhezvételének visszaigazolását.

A Beszerzési megrendelést a megrendelés teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk adatbázisunkban, de semmiképpen sem a törvény által meghatározott időszakon túl.

A Lavazza fenntartja magának a jogot arra, hogy ne dolgozza fel azon Beszerzési megrendeléseket, amelyek nem teljesek, helytelenek vagy a jelen Értékesítési feltételek 1. bekezdésében említett kereskedelmi szabályzattal nem állnak összhangban, vagy ahol bármely termék nem elérhető. Ilyen esetben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a szerződés nem jött létre és a Lavazza nem dolgozza fel a Beszerzési megrendelést, megadva ennek indoklását is.

Különösen, ha a Weboldalon feltüntetett termékek már nem állnak rendelkezésre, illetve nem kerülnek értékesítésre a Weboldalhoz való hozzáférés, vagy a megrendelési űrlap benyújtásának időpontjában, a Lavazza azonnal tájékoztatja Önt a termékek esetleges hiányáról. Ilyen esetben a szerződést nem jön létre, és ha bármilyen okból már megkötésre került, automatikusan megszűnik, és nem kerül sor összeg felszámolására.

Minden szerződéses vagy szerződésen kívüli felelősség kifejezetten kizárt a személyeket és/vagy vagyontárgyakat ért olyan közvetlen vagy közvetett károkra vonatkozóan, amelyeket a fenti okok miatt a megrendelés elfogadásának elmulasztása okozott.

5. TERMÉKFOGLALÁS

A „Termékfoglalás” szolgáltatáson keresztül olyan termékeket lehet megvásárolni, amelyeket a Beszerzési megrendelés időpontjában nem lehet beszerezni, és amely esetén a Lavazza vállalja a szállítást.

A Termékfoglalás szolgáltatás használatával elkészített és elküldött Beszerzési megrendelés elektronikus úton való beérkezte után, valamint az Ön által megadott és továbbított adatok helyességének ellenőrzését követően, a Lavazza e-mailes értesítést küld Önnek, amely tartalmazza a termék elérhetőségével, szállításával és kézbesítésével kapcsolatos információkat a megrendeléstől számított egy napon belül.

A fent említett értesítés elküldésével az adásvételi szerződés létrejöttnek tekintendő.

Az e bekezdésben kifejezetten nem említett minden egyéb esetben jogfenntartással az alábbi Értékesítési feltételek érvényesek.

6. SZÁLLÍTÁS ÉS KÉZBESÍTÉS

A Weboldalon keresztül vásárolt termékeket a szerződés megkötésének időpontját követő 3 (három) munkanapon belül a Lavazza futárszolgálaton keresztül kézbesíti a Beszerzési rendelésben megadott címre. Abban az esetben, ha a futár valamilyen okból nem tudja teljesíteni a kiszállítást, kézbesítési értesítést hagy a megadott címen, amelyen szerepelnek az új szállítási időpont egyeztetéséhez szükséges telefonszámok. A futárszolgálat hétfőtől péntekig, 9:00 és 18:00 óra között végez kiszállítást.

A 46 euró összeget meg nem haladó megrendelések szállítási költsége 5,99 euró, míg a 46 euró vagy annál magasabb összegű megrendelések kiszállítása ingyenes.

7. FIZETÉSEK

A megrendelések fizetése az alábbi módokon történhet: 

(i) Visa/Mastercard/American Express fizetési rendszerhez tartozó bankkártyával; 
(ii) készpénzzel kiszállításkor a Lavazza által kinevezett futárnak közvetlenül az árucikkek kiszállításakor.

Bankkártyás fizetés esetén a pénzügyi információk (például a hitel-/bankkártyaszám vagy annak lejárati ideje) titkosított protokollon keresztül kerülnek továbbításra a távoli elektronikus fizetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó bankoknak, anélkül, hogy harmadik felek bármilyen módon hozzájuk férnének. Ezeket az információkat továbbá soha nem fogja használni a Lavazza, kivéve a vásárlással kapcsolatos eljárások végrehajtását és a kapcsolódó visszatérítések kiállítását bármely termék visszaszolgáltatása esetén (az elállási jog gyakorlása után), vagy ha a Weboldallal kapcsolatban csalárd tevékenységet kell megelőznie, illetve jelentenie a rendőrségnél. A termékek megvásárlásának összegét és a szállítási költségeket a megvásárolt termékek szállításának időpontjában kell felszámítani.

A megrendelés teljesítése előtt Önnek jogában áll a vásárlási eljárás során feltüntetett adószámlát kérnie. Tájékoztatjuk, hogy az eljárás végrehajtása és a megfelelő Beszerzési rendelés elküldése után Ön nem kérelmezheti ilyen számla kiállítását.

8. ELÁLLÁSI JOG (a 2005. szeptember 6‐i 206. sz. törvényerejű rendelet 52. cikke és azt követő cikkei)

Az Ügyfélnek jogában áll a szerződést egy olyan közleményen keresztül felmondania, amely lehetővé teszi az Ügyfél és a szerződés azonosítását, így például ajánlott levélben átvételi elismervénnyel a következő címre kézbesítve:

Lavazza ügyfélszolgálat A Modo Mio – Via Bologna, 32 - 10154 Torino

Az értesítés ugyanezen időszakon belül e-mailben (info@lavazzamodomio.it) vagy faxon (011/2398333) is elküldhető.

Elállásra a termékek kiszállításának időpontjától számított, de legkésőbb 30 napon belül van lehetőség. Amint a Lavazza megkapja az elállásról szóló értesítést, telefonon keresztül haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel a termékek visszaküldési címének megadása érdekében; a Fogyasztó pedig gondoskodik róla, hogy a termékeket legkésőbb a következő 14 napon belül visszaküldi a Lavazza számára. Az elállási értesítés kézhezvételét követő 14 napon belül a Lavazza teljes mértékben visszatéríti az Ügyfél által kifizetett összeget. A termékek visszaküldési díja a Lavazza számára az Fogyasztót terheli.

Az elállási jog gyakorlásának előfeltétele a visszaküldött termék teljes sértetlensége.

Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos további információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a Lavazza A Modo Mio ügyfélszolgálatával: Tel. (011/3020300) – Fax: (011/2398333) – E-mail-cím: (info@lavazzamodomio.it)

9. JOGI MEGFELELŐSÉGI GARANCIA

A 2005/206 olasz törvényerejű rendelet (Fogyasztói törvénykönyv) III. cikkelyének IV. részében foglalt rendelkezéseivel összhangban a Lavazza garantálja, hogy a Weboldalon vásárolt termékek a szállítás időpontjától számított két éven keresztül hibáktól mentesek, a Fogyasztók valamennyi jogának és a jogorvoslatok sérelme nélkül, a fogyasztói törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban, beleértve a díjmentes helyreállításhoz való jogot javítás vagy csere útján, vagy alternatív megoldásként a fogyasztói törvénykönyv 130. cikkében megtalálható egyéb jogorvoslatokat. A „hiba” azt jelenti, hogy a termék használata jelentősen korlátozott vagy csökkent a Fogyasztói törvénykönyv 129. cikkének megfelelően. A jótállás nem vonatkozik a termék gondatlan vagy helytelen használatából eredő hibákra. A hibás terméket, ha az még garanciális, el kell küldeni a szervizközpont számára a vásárlást és a szállítás időpontját igazoló dokumentumok másolatával együtt. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

10. AZONOS TÍPUSÚ HASZNÁLT TERMÉKEK BEGYŰJTÉSE (az olasz 49/2014-es törvényerejű rendelet 22. cikke).

A 2014. március 14-i 49. sz. olasz törvényerejű rendelet rendelkezéseivel összhangban a Luigi Lavazza S.p.A. (Lavazza) a Lavazza által otthoni felhasználásra gyártott, a Fogyasztó által távoli kommunikációs technológián keresztül megrendelt új elektromos és elektronikus berendezéseket (EEE) díjmentesen szállítja ki egy használt, ártalmatlanításra váró elektromos és elektronikus eszközért cserébe, feltéve, ha az egyenértékű az új eszközzel (egyenértékű elektronikus hulladék). Az egyenértékű elektromos és elektronikus hulladékot a Lavazza ugyanazon a címen veszi fel, amelyre az új terméket szállította ki, amelyre az utóbbi szállítása után kerül sor. Az egyenértékű elektromos és elektronikus hulladék begyűjtésének kihasználása érdekében a Fogyasztónak az új termék megrendelése során kérnie kell ezt a szolgáltatást a Lavazza A Modo Mio ügyfélszolgálatán keresztül: Tel.: 011 30 20 300 Fax: 011 23 98 333 E-mail-cím: info@lavazzamodomio.it. A begyűjtött, egyenértékű elektromos és elektronikus hulladékok száma nem haladhatja meg a megvásárolt azonos típusú termékek számát. A kérelem meglétének, valamint az új elektromos és elektronikus berendezés beszerzési kérelmének ellenőrzése után a Lavazza gondoskodik az egyenértékű elektromos és elektronikus berendezési hulladék begyűjtéséről a megrendelés időpontjától számított 30 napon belül, olyan engedéllyel rendelkező beszállítókat alkalmazva, akik felveszik a kapcsolatot a Fogyasztóval a begyűjtés napjáról való egyeztetés céljából. Az előre leegyeztetett napon a Fogyasztónak gondoskodnia kell arról, hogy az egyenértékű elektromos és elektronikus hulladék készen álljon a begyűjtésre (áramtalanítva, tisztán stb.). A begyűjtés megtagadható, ha fennáll annak a veszélye, hogy a begyűjtésért felelős személyzet szennyeződhet, vagy ha nyilvánvaló, hogy az elektromos és elektronikus hulladék nem rendelkezik az alapvető alkatrészekkel vagy elektromos és elektronikus hulladékon kívüli hulladékot tartalmaz. Mindenesetre, szeretnénk emlékeztetni a Fogyasztót arra, hogy minden elektromos és elektronikus hulladéknak minősülő berendezés eldobható a települési hulladékártalmatlanító központokban. A nagyon kicsi elektromos és elektronikus (25 cm-nél kisebb kerületű) berendezések új, egyenértékű termék vásárlása nélkül díjmentesen is ártalmatlaníthatók azokban a legalább 400 m² alapterületű elektromos és elektronikai berendezéseket értékesítő áruházakban, amelyek önként aktiválták ezt a szolgáltatást.

11. ADATVÉDLEMI SZABÁLYZAT

Az Adatvédelmi szabályzat megtekintésével tájékozódhat arról, hogyan dolgozzuk fel személyes adatait, amely esetében azt javasoljuk, hogy jelen Értékesítési feltételekkel együtt bizonyos időközönként tekintsen meg, hogy értesüljön az aktualizálásokról vagy módosításokról.

A Weboldal használatára vonatkozó más feltételekkel kapcsolatban, kérjük, olvassa el – ha még nem tette meg – Felhasználási feltételeinket és a  Sütiszabályzatunkat. Azt javasoljuk, hogy jelen Értékesítési feltételekkel együtt bizonyos időközönként tekintse át ezeket a dokumentumokat, hogy értesüljön az aktualizálásokról vagy módosításokról.

12. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Információért vagy panasszal, kérjük, forduljon a Lavazza A Modo Mio ügyfélszolgálatához, Via Bologna 32 – 10152 Torino (Olaszország)

Telefonszám: (011/3020300)

Fax: (011/2398333)

E-mail-cím: (info@lavazzamodomio.it)

13. ALKALMAZANDÓ JOG

Az Értékesítési feltételeket az olasz jog és különösen a 2005. szeptember 6-i, 206. sz. olasz jogszabályi rendelet (más néven Fogyasztói törvénykönyv) szabályozza, különös tekintettel a távoli szerződésekre vonatkozó szabályokra és a 2003. április 9-én hatályba lépett, 70. sz. jogszabályi rendeletre a kereskedelemmel kapcsolatos bizonyos szempontokat illetően.

A vitás kérdések rendezésének joghatósága a szerződés megkötésének időpontjában hatályos olasz jogszabályok által előírt hatóság.

Az Európai Bizottság platformot biztosít az online jogviták rendezésére, amelyet ezen a hivatkozáson keresztül érhet el: http://ec.europa.eu/consumers/ODR/. Ha kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az  info@lavazza.it e-mail-címen keresztül.