Fenntarthatóság
Az Aurora kerület megújítása során a Lavazza előtérbe helyezte a környezeti fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelést. Az volt a célja, hogy csökkentse és megakadályozza a rendelkezésre álló energiaforrások szennyezését és kiaknázását. A vállalat olyan döntést hozott, amely nem csak helyi, de globális előnyöket is teremt. 
Úgy döntött, hogy a vállalatmenedzsment-központnak is helyet adó új épületet nevezi a LEED® Gold minősítésre (Leadership in Energy and Environmental Design), a világ egyik leghíresebb díjára, amelyet az energetikai és környezetvédelmi teljesítményért ítélnek oda, és amelyet ez idáig Olaszországban csak néhány épület nyert el.
LEED®: Mit jelent?

A cég jelölte az új központot a LEED® Gold LEED® szintű minősítésre. A betűszó magyarul azt jelenti, hogy „vezető szerep az energetikai és környezetvédelmi tervezésben”, és a díj a világ legnépszerűbb elismerése az épületek energetikai és környezeti teljesítményét illetően. Ez egy olyan önkéntes mérőrendszer, amelynek célja, hogy értékelje az új és a meglévő kereskedelmi, szolgáltatói és lakóépületeket. Az új vállalatirányítási központ követte a LEED® protokoll kikötéseit, a helyszín kiválasztásától kezdve egészen a tervezésig, a megvalósításig (amely során felhasználásra került a törmelék 80%-a), valamint a foglalkoztatás utóellenőrzéséig. Az épület tervezésekor központi szerepet kapott a kényelem maximalizálása, valamint az energiafogyasztás és az ivóvízhasználat csökkentése. Az értékelési kritériumok előfeltételekre és kreditekre vannak felosztva. Az előfeltételek olyan minimális követelmények, amelyeknek minden szintű LEED® minősítés esetén meg kell felelni. A kreditekkel egy bizonyos pontszám érhető el, amely aztán meghatározza a minősítés szintjét: alap, ezüst, arany és platinum.

Az új Lavazza vállalatmenedzsment-központ célja, hogy elnyerje a LEED® Italia 2009 arany minősítését az új konstrukciók és felújítások kategóriában.

A helyszín fenntarthatósága + A helyszín fenntarthatósága

A hozzárendelhető pontok ¼-ét teszi ki és az épület területének környezeti szempontjait veszi figyelembe. Krediteket akkor lehet szerezni, ha városi területen belül kerül sor az építkezésre vagy olyan helyszínen, amely jól megközelíthető tömegközlekedéssel, az építési helyszín regenerálása és a jövőbeni felhasználók arra való ösztönzése érdekében, hogy a környezetre kevésbé káros közlekedési eszközöket használjanak, gyűjtsék össze és hasznosítják újra az esővizet, valamint csökkentsék a hőszigethatást (városi területek túlfűtése) és a fényszennyezést.

Vízgazdálkodás + Vízgazdálkodás

A  Vízgazdálkodás  kategória (1 előfeltétel, 3 kredit, maximum 10 pont) az épületekben lévő víz felhasználásával, kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatos környezeti kérdésekkel foglalkozik, a vízfogyasztáscsökkentésének , valamint az esővíz újrahasznosításának elősegítése érdekében.

Energia és légkör + Energia és légkör

Ez a kategória a hozzárendelhető pontok 1/3-át teszi ki és az épületek energetikai teljesítményének javulását, valamint a megújuló, illetve alternatív forrásokból származó energia használatát népszerűsíti.

Anyagok és erőforrások + Anyagok és erőforrások

Ez a kategória (1 előfeltétel, 8 kredit, maximum 14 pont) olyan környezetvédelmi szempontokat vizsgál, mint az  anyagok kiválasztása, a hulladékkezelés valamint a közúti forgalom által okozott környezeti hatások csökkentése.

Belső környezeti minőség + Belső környezeti minőség


A kategória (2 előfeltétel, 15 kredit, maximum 15 pont) olyan környezeti kérdésekkel foglalkozik, mint az épület felhasználóinak egészsége, biztonsága és kényelme, a szellőzőrendszer hatékonysága, valamint a légszennyezettség ellenőrzése.

Minősítési eljárás

A LEED® minősítés megszerzésének folyamata a projekt regisztrációjának hivatalos lépésével indul. A minősítésre kijelölt projektnek bizonyítania kell, hogy megfelel a minimális programkövetelményeinek, és a projekt csak ez esetben regisztrálható érvényesen. Éppen ezért a projekttervezőknek elő kell készíteniük a szükséges dokumentációt és számításokat annak bizonyítására, hogymegfelelnek az előfeltételeknek és a kreditekre vonatkozó előírásoknak. A LEED® minősítést az építkezés befejezésekor ítélik oda, annak bizonyítását követően, hogy az épület megfelel a kérelmezett minősítési szint programkövetelményeinek.

Az új Lavazza vállalatmenedzsment-központot 2011 szeptemberében jegyzeték be a LEED® Gold minősítésnek megfelelő épületként, és ezen a napon ez az épület volt az egyetlen jelölt a Piemont régióban.

Mivel a tanúsítás összetett folyamat, és állandó odafigyelést igényel, a Lavazza vállalatmenedzsment-központ számára három külön szerv érintett:

  • Üzembe helyezési hatóság (felügyelő hatóság): az épület energiafogyasztását befolyásoló valamennyi növényrendszer tervezésének, telepítésének és vizsgálatának felügyeletéért felelős testület;
  • LEED® AP (akkreditált vagy minősített szakember): a minősítési eljárásban illetékes személy, aki a tervezési és építési csoport irányításáért felel a kreditek megszerzése, valamint az építési helyszín időszakos ellenőrzésének elvégzése érdekében;
  • LEED® menedzser akivitelező cégnél.
A fenntarthatóság az első

Az új vállalatmenedzsment-központ a legmagasabb fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően került megtervezésre. 
Egy olyan megközelítésmód keretein belül, amelyet a Lavazza minden folyamata és kezdeményezése során alkalmaz.

BŐVEBBEN